Brug af eHealth i kommunikation om fosterdiagnostik

Baby vågen (komprimeret)

Alle gravide kvinder i Danmark tilbydes undersøgelser for, om deres foster har Downs syndrom. Formålet med undersøgelserne er at hjælpe gravide kvinder til at vælge, om de vil beholde fosteret eller vælge abort. Præcis information er en vigtig forudsætning for at kunne træffe det valg.

MÅL

Det overordnede formål med ph.d.-projektet var at udvikle en eHealth intervention, der skulle forbedre gravide kvinders evne til at træffe et informeret valg om undersøgelserne for Downs syndrom samt at undersøge virkningerne af interventionen.

RESULTATER

Projektet vist, at en internetbaseret løsning kan supplere mundtlig information og brochurer ved information om undersøgelserne for Downs syndrom. Det er vigtigt at tilbyde forskellige måder at tilegne sig information på for at tage højde for individuelle behov i fremtiden.

DATO

Start:
Slut: 2015

KONTAKT

Mette Maria Skjøth

Mette Maria Skjøth

Innovationskonsulent | (+45) 2057 5043 | Mette.Maria.Skjoeth@rsyd.dk

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Sundhedsvidenskabelig forskningsleder | (+45) 3057 6717 | jane.clemensen@rsyd.dk